Humanismo inperialistaren beste aurpegia | La otra cara del humanismo imperialista

Otsailaren 23an laguntza humanitarioz mozorrotutako Venezuelaren aurkako saiakera kolpista egin zen. Hasieratik asko izan ziren trikimailu horren atzean ezkutatutako asmo ankerrak salatu zituzten ahotsak. Saiakerak huts egin zuen. Ordutik entzundakoek eta ikusitakoek berretsi egin dute eskusartze horren asmo iluna. Hona hemen horietako batzuk.

 • Nagusiaren ahotsa:

“Bere ekonomiaren kolapsoaren esperoan gaude” (Eliott Abransek esana Venezuelako kantziler Jorge Arreazari, kanadako kazetaria den Eva Barlettek argitara ekarritako elkarrizketa pribatu batean). “Venezuela argirik eta urik gabe uztea lortzen ari gara… eta laister, Madurorik gabe” (Mike Pompeo Estatuko idazkariaren hitzak). “Herrialdearentzat irtenbiderik hoberena kolapsoa bizkortzea da, nahiz eta hilabete edo urte batzuz Venezuelako herritarrek gehiago sufritu” (William Brownfiel, Estatu Batuetako enbaxadore ohia Venezuelan).

 • Venezuelako txotxongiloen ahotsa:

“Guretzat, hildakoak ez dira kostuak, etorkizunerako inbertsioa baizik”. “Honek laguntzen badu jende horren burmuinetik erokeria ateratzen eta zentzatu daitezen, ongi dago”. (Juan Guaidó). “Ongi dago kamioi zisternei ura banatzen ez uztea horrek Gobernua erausteko balio badu” (Geraldina Colotik jasotako opositore venezolar baten iritzia). “Oposizioak festa egiten du ospitalek ez dutelako funtzionatzen eta botikarik ez dagoelako, pozik egoteko arrazoiak balira bezala” (Diosdado Cabello).

 • Hitzetatik ekintzetara:
  • Kale blokeatzeak: guarinberoek ura herritarrei eramaten dieten kamioiak akosatzen dituzte.
  • Venezuelako Gobernuak aireko hornikuntza sare bat osatu behar izan du merkantziak garraiatzen dituzten barkuak epe mugagabez atxikitzen dituztelako eskala egiten duten portuetan.
  • Santzio berriak, Estatu Batuen Ogasun Sailak hauei inposatuak: Pdvsako 34 kargaontziri, Ballito Shipping Incorporated empresari (egoitza Liberian daukana), eta ProPer In Mnagement Incorporated empresari (egoitza Grezia daukana) Venezuelako petroleoa Cubara eramaten duena.
  • Hirugarrenei presioak. John Bolton Estatuko idazkariak Josep Borelli exigitu dio Venezuelan lan egiten duten 94 enpresaren (tartean Repsol) aurkako santzioetan parte har dezan.
 • Ahots iparamerrikarrak sadismoari mozoroa kentzen:

“Santzioen politika krudela da” (The American Conservative). “Politika honek eragin beldurgarriak izango ditu” (New York Times). “Estatu Batuen ekintzek Venezuelan krisia sakontzea, sufrimendu gehiago ekartzea eta nazio-mailan indarkeria pizteko aukerak handitzea baino ez dute lortu” (Inteligentziaren Aldeko Beterano Profesionalen Taldea).

 


 


El 23 de Febrero tuvo lugar la intentona golpista contra Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria. Ya entonces, fueron muchas las voces que denunciaron las perversas intenciones que encubría aquella trampa. El intento falló. Los dichos y hechos que se han sucedido desde entonces confirman la perversidad que encerraba aquella maniobra invasiva. He aquí algunas muestras.

 • La voz del amo:

“Estamos esperando el colapso de su economía” (confesión de Elliott Abrams al canciller venezolano Jorge Arreaza en una conversación privada revelada por la periodista canadiense Eva Bartlett). “Estamos consiguiendo una Venezuela sin luz, sin agua… y próximamente sin Maduro” (declaración del secretario de Estado Mike Pompeo). “La mejor solución para el país sería acelerar el colapso, aunque eso se tradujera en una mayor carga de sufrimiento durante meses o años para la población venezolana” (William Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela).

 • La voz de los títeres venezolanos:

“Para nosotros, los muertos no son costos son inversión en futuro”. “Si eso ayuda para que la locura de esta gente se le vaya del cerebro y entre en razón está bien” (Juan Guaidó) “Esta bien no dejar que los camiones cisterna repartan agua si así se consigue tumbar a este Gobierno” (opinión de un opositor venezolano recogida por Geraldina Coloti) “La oposición hace fiesta porque no funcionan los hospitales y porque no hay medicina; como si esto fuese motivo de alegría” (Diosdado Cabello).

 • De las palabras a los hechos:
  • Actuaciones de bloqueo callejero: Los guarimberos acosan a los camiones que tratan de repartir agua entre la población.
  • El Gobierno de Venezuela ha tenido que tejer una red de abastecimiento aérea ya que los barcos que transportan mercancías vitales son retenidos indefinidamente en los puertos en los que hacen escala.
  • Nuevas sanciones. impuestas por el Departamento del Tesoro contra 34 cargueros de Pdvsa y contra las empresas Ballito Shipping Incorporated (con sede en Liberia) y contra ProPer In Management Incorporated (con base en Grecia) que transportan crudo venezolano a Cuba.
  • Presiones a terceros. El secretario de Estado John Bolton ha exigido a Josep Borell la participación en las sanciones de 94 empresas que operan en Venezuela, entre ellas la petrolera Repsol.
 • Voces norteamericanas desenmascaran el sadismo:

 “La política de sanciones es cruel (The American Conservative). “Esta política tendrá un impacto horrible (New York Times). “Las acciones estadounidenses dentro de Venezuela sólo han logrado ahondar la crisis, causar mayor sufrimiento humano y aumentar las probabilidades de violencia a escala nacional” (Grupo de Veteranos Profesionales por la Inteligencia)

 

Etiketak: