Eraso faxisten aurrean, Boliviako prozesu eraldatzailea aurrera! [EUS] [CAS]

Ekainaren 26an, Juan José Zuñiga buru zuen Indar Armatuen sektore bat Estatu kolpe bat ematen saiatu zen, zehaztasun asko eta atzean dauden motibazioak erabat argi ez badaude ere. Gobernua kentzeko edota Bolivia desegonkortze saiakera hau ezin da aurkeztu era isolatuan, sistemaren hedabide gehienetan agertzen den moduan.

Hamarkadetan zehar garatutako hainbat borroka oinarri izanda (meatzarienak, nekazarienak, kokaleroenak, jatorrizko herrienak, beste langile kolektiboenak..) herriaren antolaketa maila oso nabaria da Bolivian. Erresistentzia eta antolakuntza esperientzia horien ondorioa izan zen 2005ean MAS-IPSP mugimenduak hauteskundeak irabaztea eta Evo Morales presidentziara heltzea. Momentu horretatik aurrera prozesu eraldatzailea martxan jarri zen, populazioaren gehiengoaren aldeko neurriak hartuz eta kolektibo batzuei eskubideak aitortuz, jatorrizko herriak adibide nagusia izanda. Boliviako baliabideak herriaren beharrei erantzuteko bideratzeak eta Abya Yala – Latinoamerikarentzat martxan jarritako integrazioa eta eredu alternatiboaren parte izateak (hasieran, Venezuela eta Kubarekin batera; geroago, zonaldeko beste herri batzuk gehituta) oligarkiaren eta inperialismoaren erasoak areagotu zituzten. Izan ere, Boliviako Estatu Plurinazionala gakoa da, bere baliabide naturalengatik. Gasaz gain, mineral zehatz batzuk (Litioa tartean) kantitate oso handietan daude herrialde horretan. AEBetako Hego Komandoko buruak horrela aitortu zuen, esplizituki, 2021eko urtarrilean, eta baliabide horiek kontrolatzea AEBetako segurtasunarekin lotu zuen. Izan ere, baliabide horiek guztiak zein beren “atzeko patioa”-ren kontrola ezinbestekoa zaio inperialismo yankiari bere nagusitasuna mantentzeari eusteko. “Ilargi erdia” deritzon ekialdeko oligarkia Estatua desegonkortzen saiatu zen, MAS boteretik kentzeko. Plan horiei buelta ematea lortu arren, erasoak ez dira eten. Boliviak lortutako garapen ekonomikoak boliviarren bizitza kalitatea hobetu zuen esparru askotan, baita kontsumo maila igo ere. Horrek, neurri batean, egonkortasuna eman zion gobernuari urte batzuetan zehar. Hala ere, gobernuaren higadurak, populazioaren sektore batzuen nahigabeak eta prozesuaren aurka etenik gabe egindako eraso mediatiko zein ekonomikoak eremua ongarritu zuten 2019ko Estatu kolperako, hauteskunde-iruzurraren aitzakiapean. Inposatutako Jeanine Añezen gobernua hauteskundeak egitera behartuta, MASek botere politikoa berreskuratu zuen era argian, baina, Evoren kontrako jazarpena zela, beste hautagai baten bitartez: Luis Arce Catacora,. Hasierako aldaketa-prozesuari berriz ekiten saiatu bazen ere, ez zen lortu hasierako urteetako bultzada berreskuratzea, elementu batzuk tartean egonda. Alde batetik, MASen barruko tentsioak areagotu ziren, Evo Morales eta Luis Arceren ildoak aurrez aurre jarrita. Talkak izaera ideologikoa dauka, baina baita eduki pertsonala ere. Masismoaren barruko banaketak ahuldu du jada mugimendua eta 2025eko hauteskundeetan MASen garaipena kolokan jar dezake. Horri gehitu behar zaio egoera ekonomikoaren okertzea eta inflazioa. Horri lotuta, kanpoko elementua dago; hain zuzen ere, prozesu bolivartar kontinentalaren osasuna. Zailtasunaz zailtasun, Kuba eta Venezuela chavista tinko mantentzen dira, baina Boliviaren inguruko Estatu batzuek eskuinera edota ultraeskuinera egin dute, deseginda zegoen Limako Taldearen balizko berpiztea posiblea eginez. Gobernu batzuen eta, bereziki, Mileiren gobernuaren neurriek ondorio kaltegarriak dituzte Boliviako ekonomian zein gainerako harremanetan.

Testuinguru horretan gauzatu da Estatu kolpearen saiakera bitxia: kazetariz inguratuta, Gobernuko kideekin hitz eginez, kolpearen buruak adierazpen deigarriak eginez, eta Bolibiako burgesiaren buru batzuen, eskuineko gobernu batzuen bozeramaileen zein inperialismoaren eragile batzuen (OEAko Almagrok kasu) gaitzezpenarekin. Autokolpearen teoria ere zabaldu da hedabide masiboetan.

Gertakizun horren atzean dauden motibazio eta helburuen inguruan zalantza asko badaude ere, askatasun nazional zein sozialaren alde borrokan gauden herriok irakaspenak atera behar ditugu, borroka askatzailetan eta internazionalismoan sakontzen jarraitzeko. Inperialismoak bultzatutako saiakera izan, bertoko oligarkiak bultzatutako saiakera izan, indar armatuetako sektore batzuen iniziatibaz garatutako saiakera izan, edo aurrekoen arteko konfluentzia bat izan… ekintza horrek alderdi batzuk jartzen ditu mahai gainean:

  • Erne egoteko ezinbestekotasuna. Herrien etsaiek ez dute atsedenik hartzen. Herria ezin da erlaxatu askatasuna lortzeko borrokan.

  • Prozesuaren ahultasunaz kontziente izateko beharra, neurriak hartzeko. Inposaturiko gobernu faxistaren urte bateko agintaldiaz aparte, 18 urte egon da MAS gobernuan. Hala ere, Estatuko egiturak eta, bereziki, Estatuko biolentzia aparatua (indar armatuak eta polizia) ez du kontrolatzen. 2019ko kolpean zein oraingo saiakeran era argian demostratu da. Demokrazia burgesaren instituzioen bitartez botere politikoa lortzea oso urrun dago herriak boterea eskuratzetik (“boterea eskuratu”, bere esanahi zabalean). Erronka ez da makala. Estatuaren egiturak aldatu gabe eta boterearen jabe direnei (izan politikoa, ekonomikoa, mediatikoa, armatua, propaganda-kulturala…) botere-esparruak kendu gabe, ezin da prozesuetan aurrera egin.

  • Herriaren aldeko beharrezko aldaketa sakonak egiteak tentsioak sortzen ditu ezinbestez. Burgesiaren eta inperialismoaren erantzuna ekidinezina da. Ezinbestekoa da herria antolatuta eta aktibatuta izatea prozesua defendatzeko, lortutakoa babesteko eta aurrerapauso berriak emateko. 2019an kolpe faxistaren aurkako erresistentzia (ez ditzagun ahaztu Sacaba eta Senkata sarraskiak), hauteskundeak egitea behartzeko 2020ko errepideen mozketak edo oraingo kolpe saiakeraren aurrean hasitako mobilizazioak argi erakusten dute herri kontziente, antolatuta eta aktibatuta berme bakarra dela erasoen aurrean. Bakarrik herriak salba dezake herria, baita prozesua ere.

  • Herritar sektoreen banaketak eta enfrentamenduak mugimendua ahultzen dute, eta bertoko oligarkiari eta inperialismoari bidea erraztu. Historian zehar, mugimendu iraultzaileetan, kasu batzuetan banaketak edota sektore zehatz batzuekin apurtzea ezinbestekoak izan badira ere, talde edo pertsonen interes zehatzen gainetik mugimenduaren interesa eta prozesuaren bideragarritasuna eta etorkizuna lehenetsi behar dira. Etsaiari aurre egiteko, iparra eta marra gorriak argi markatuta, herriaren alde ahalik eta sektore eta ekarpen gehien lerrokatzen saiatu behar da.

Euskal Herritik gure agur internazionalista bidali nahi diogu Boliviako herri borrokalariari. Era berean, herriak mendean hartzen saiatzen duen inperialismo eta bere kolaboratzaileak salatzen jarraitzen dugu. Nahasmenaren gainetik, Boliviako klase langilearekin eta jatorrizko herriekin egongo gara.

Jallalla Bolivia! Jallalla borrokatzen diren herriak!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frente a los ataques fascistas, ¡adelante el proceso transformador boliviano!

El 26 de junio, un sector de las fuerzas armadas encabezado por Juan José Zúñiga intentó llevar a cabo un golpe de Estado en Bolivia. Sin embargo, hay muchos detalles pendientes de esclarecer y las motivaciones que hay detrás no están del todo claras. Por otro lado, este intento de derrocar al Gobierno y de desestabilizar Bolivia no puede presentarse de forma aislada, como aparece en la mayoría de los medios del sistema.

El pueblo boliviano ha logrado un nivel de organización importante como resultado del desarrollo de diferentes luchas a lo largo de décadas (luchas mineras, campesinas, cocaleros y cocaleras, pueblos originarios, otros colectivos de trabajadores y trabajadoras...). Con base en estas experiencias de resistencia y organización se logró la victoria electoral del movimiento MAS-IPSP en 2005 y la llegada de Evo Morales a la presidencia. A partir de ese momento se puso en marcha un proceso transformador, tomando medidas a favor de la mayoría de la población y reconociendo derechos a algunos colectivos excluídos, siendo los pueblos originarios el ejemplo más ilustrativo. Utilizar los recursos bolivianos para responder a las necesidades del pueblo, así como sumarse al modelo alternativo y de integración de Abya Yala / América Latina – junto a Venezuela y Cuba, inicialmente, y con la incorporación de otros países, posteriormente - redoblaron los ataques de la oligarquía y el imperialismo. Es importante tener en cuenta que el Estado Plurinacional de Bolivia es clave por sus recursos naturales. Además del gas, determinados minerales, entre ellos el litio, se encuentran en cantidades muy elevadas en esta zona. La jefa del Comando Sur de EEUU lo reconoció explícitamente en enero de 2021 y vinculó el control de esos recursos a la seguridad estadounidense. De hecho, el control tanto de todos estos recursos como de su "patio trasero" es imprescindible para que el imperialismo yanqui mantenga su hegemonía. En este contexto, la oligarquía oriental de la denominada "media luna" intentó desestabilizar al Estado para derrocar al MAS.

A pesar de haber conseguido dar la vuelta a estos planes de desestabilización, los ataques no han cesado. El desarrollo económico logrado por Bolivia mejoró la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas en muchos ámbitos y también aumentó su nivel de consumo. Eso dio, en parte, estabilidad al gobierno durante unos años. Sin embargo, el desgaste gubernamental, el descontento de algunos sectores y los ataques tanto mediáticos como económicos contra el proceso, abonaron el terreno para el golpe de Estado de 2019 bajo la excusa del fraude electoral. Posteriormente, el gobierno impuesto de Jeanine Áñez se vio forzado a celebrar elecciones, en las que el MAS recuperó claramente el poder político, pero, por la persecución contra Evo Morales, lo hizo a través de otro candidato, Luis Arce Catácora. Aunque este último intentó retomar el proceso de cambio inicial, no se consiguió recuperar el impulso de los primeros años. Por un lado, aumentaron las tensiones en el seno del MAS, enfrentando las líneas de Evo Morales y Luis Arce. Este enfrentamiento tiene un carácter de choque ideológico, pero también de contenido personal. La división dentro del masismo ya ha debilitado al movimiento y puede comprometer la victoria del MAS en las elecciones de 2025. A esto hay que añadir el empeoramiento de la situación económica y la inflación. Por otro lado, y unido a lo anterior, hay que tener en cuenta el elemento externo, que es la salud del proceso bolivariano a nivel continental. A pesar de las dificultades, Cuba y Venezuela se mantienen firmes, pero algunos estados vecinos de Bolivia han girado a la derecha o a la ultraderecha, abriendo las puertas a un posible resurgimiento del disuelto Grupo de Lima. Las medidas de algunos gobiernos, y en particular del de Milei, tienen efectos negativos tanto en la economía boliviana como en el resto de las relaciones.

Este es el contexto en el que se ha materializado el curioso intento de golpe de Estado: rodeado de periodistas, discutiendo en publico con miembros del Gobierno, con llamativas declaraciones por parte del jefe del golpe, y con representantes de la burguesía boliviana, portavoces de gobiernos de la derecha y actores del imperialismo (como Almagro, de la OEA) expresando su rechazo al mismo... La teoría del autogolpe también se ha difundido por los medios.

Aunque existen muchas dudas sobre las motivaciones y objetivos que se esconden detrás de este hecho, los pueblos que luchamos por la libertad nacional y social debemos extraer lecciones para seguir profundizando en las luchas de liberación y el internacionalismo. Ya sea un intento de golpe impulsado por el imperialismo, por la oligarquía local, desarrollado por iniciativa de algunos sectores de las fuerzas armadas, o una confluencia entre los anteriores... esta acción pone sobre la mesa los siguientes elementos:

• La necesidad de mantenerse alerta. Los enemigos de los pueblos no descansan. El pueblo no puede relajarse en su lucha por la libertad.

• Ser consciente de la debilidad del proceso para tomar las medidas necesarias. A excepción de un año de gobierno fascista impuesto, el MAS ha estado 18 años en el gobierno. Sin embargo, no ha llegado a controlar la estructura del Estado y, en particular, el aparato de violencia del Estado (fuerzas armadas y policía). Cuestión que fue evidente, tanto en el golpe de 2019 como en el intento actual. La consecución del poder político a través de las instituciones de la democracia burguesa está muy lejos del control del poder por parte del pueblo (control del poder, en su amplio significado). El reto no es fácil. Sin cambiar las estructuras del Estado y sin arrebatar espacios de poder a quienes lo detentan (ya sea político, económico, mediático, armado, propagandístico, cultural...) no se puede avanzar en los procesos.

• La implementación de cambios necesarios y profundos a favor del pueblo necesariamente genera tensiones. La respuesta de la burguesía y el imperialismo es inevitable. Es imprescindible tener al pueblo organizado y activado para defender el proceso, garantizar lo conseguido y dar nuevos pasos adelante. La resistencia al golpe fascista en 2019 - no olvidemos las matanzas de Sacaba y Senkata-, el corte de carreteras en 2020 para forzar la celebración de elecciones o la movilización iniciada ante el actual intento de golpe demuestran claramente que un pueblo consciente, organizado y activado es la única garantía frente a los ataques. Solo el pueblo salva al pueblo, así como el proceso.

• Las divisiones y enfrentamientos entre sectores populares debilita el movimiento y favorece la oligarquía local y al imperialismo. Aunque a lo largo de la historia, en algunos casos, las divisiones o la ruptura con sectores concretos hayan sido imprescindibles en los movimientos revolucionarios, en general, se debe primar el interés del movimiento, su viabilidad y su futuro, sobre los intereses concretos de grupos o personas. Para combatir al enemigo, teniendo bien clara la dirección y las líneas rojas, hay que intentar alinear el mayor número de sectores y aportaciones a favor del pueblo.

Desde Euskal Herria queremos enviar nuestro saludo internacionalista al pueblo luchador de Bolivia y denunciar al imperialismo y sus colaboradores que intentan someter a los pueblos. Por encima de la confusión, estaremos con la clase trabajadora boliviana y los pueblos originarios.

¡Jallalla Bolivia! ¡ Jallalla los pueblos que luchan!